ZAKŁADANIE I RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

ZAKŁADANIE I RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Zakładanie i obsługa spółek, a także innych przedsiębiorców; kompleksowe prowadzenie restrukturyzacji, obejmującej m.in. procesy łączenia (poprzez fuzje i przejęcia /inkorporacje/), podziały oraz przekształcenia form prawnych podmiotów gospodarczych.
Zespół Spółki jest autorem wielu nowatorskich rozwiązań w zakresie zakładania, restrukturyzacji oraz finansowania spółek. Zakładaliśmy i restrukturyzowaliśmy zarówno klasyczne spółki (spółki prawa handlowego) jak również spółki z otoczenia uczelni wyższych (spółki spin off, spin out).