WYNAGRODZENIE

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez naszą firmę ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, przy czym na jego wysokość wpływa w szczególności stopień skomplikowania sprawy oraz konieczny nakład pracy. Wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom Klientów, proponujemy kilka sposobów ustalania wynagrodzenia:
– WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE, które stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia, w ramach której nasza firma wykonuje umówioną z Klientem usługę; forma ta może być stosowana m.in. w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców;
– WYNAGRODZENIE GODZINOWE, które stanowi określoną stawkę za godzinę świadczonych usługi; po wykonaniu zlecenia, w ramach rozliczenia, Klient otrzymuje zestawienie godzinowe określające podjęte przez firmę czynności.
– WYNAGRODZENIE MIESZANE, które stanowi połączenie dwóch form rozliczeń z Klientem – ryczałtowej i godzinowej; forma ta przewidywana jest m.in. na wypadek przekroczenia ustalonego z Klientem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego limitu godzinowego, po którym naliczana jest obniżona stawka godzinowa.
– WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ ZA SUKCES, będące sumą podstawowego wynagrodzenia ryczałtowego ustalanego w niższej niż standardowo przyjmowanej kwocie oraz ewentualnej premii (określanej procentowo bądź ryczałtowo) za pozytywny wynik świadczonej przez firmę usługi (success fee); ta forma proponowana jest w szczególności w sprawach o podwyższonym stopniu trudności i złożoności, wymagających nieprzeciętnego nakładu pracy.
– WYNAGRDZENIE ZA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I EWIDENCJI PODATKOWYCH – wynagrodzenie jest zmienne, ustalane indywidualnie z każdym Klientem, a uzależnione jest przede wszystkim od ilości księgowanych dokumentów.