r.pr. Wojciech Nalaskowski – Zbycie nieruchomości – różne formy obrotu. Przegląd Sądowy 2002 nr 7/8 s. 188-201;