r.pr. Wojciech Nalaskowski – Sankcja za naruszenie przepisów regulujących pierwszeństwo w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przegląd Sądowy 2002 nr 5 s. 46-61;