Publikacje

29 września 2014

r.pr. Wojciech Nalaskowski – Szacunek dla wykładni. Ordynacja. Organa kontroli skarbowej mogą mniej niż organa podatkowe. Rzeczpospolita 1999 nr 157;

29 września 2014

r.pr. Wojciech Nalaskowski – Sankcja za naruszenie przepisów regulujących pierwszeństwo w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przegląd Sądowy 2002 nr 5 s. 46-61;

29 września 2014

r.pr. Wojciech Nalaskowski – Zbycie nieruchomości – różne formy obrotu. Przegląd Sądowy 2002 nr 7/8 s. 188-201;

29 września 2014

Janusz Ziółkowski – Konferencja UMK w Toruniu w dniu 18.11.2010 „Spójność Przedsiębiorczości i Nauki” – referat nt.: „Ocena rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w spółkach spin-off i spin-out w aspekcie problemów prawnych i faktycznych w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek spin off, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego, bilansowego i handlowego.”

29 września 2014

Janusz Ziółkowski – Konferencja zorganizowana na Wydziale Zarządzania UŁ we wrześniu 2010 roku nt. „Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy” – zabrania głosu jako ekspert (na wniosek prowadzących) nt. „Obowiązujących regulacji w zakresie możliwości funkcjonowania i przekształceń przedsiębiorstw akademickich”;

29 września 2014

Janusz Ziółkowski – Konferencja w ramach projektu UMK „Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” w dniu 11 grudnia 2009 roku w Toruniu – referat nt. „Trudności w zakładaniu spółek akademickich ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania”.

29 września 2014

Janusz Ziółkowski – Konferencja we Włocławku w dniu 10.06.2009 r. projekt „Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” – referat nt. „Funkcjonowania spółek akademickich w aspekcie zakładania spółek, rozwoju poprzez finansowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii oraz przekształcanie przedsiębiorstw celem transferu wiedzy akademickiej do biznesu”;

29 września 2014

Janusz Ziółkowski – Sympozjum naukowe w Grudziądzu w dniu 03.06.2009 r. projekt „Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” – referat nt. „Funkcjonowania spółek akademickich na przykładzie osiągnięć uznanych światowych liderów”;

29 września 2014

Janusz Ziółkowski – „Ocena rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w spółkach spin-off i spin-out w aspekcie problemów prawnych i faktycznych w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek spin off, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego, bilansowego i handlowego”. Wydawnictwo UMK, materiały konferencyjne z 18.12.2009 r;