Oferta

DORADZTWO PRAWNE

Polegające w szczególności na kompleksowym, wszechstronnym i wieloaspektowym doradztwie prawnym i obsłudze prawnej zwłaszcza podmiotów gospodarczych w sferze prawa prywatnego oraz publicznego, w szczególności w zakresie:


– szeroko pojmowanego prawa cywilnego, a więc m.in. prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, spadkowego, przewozowego,
– procedury cywilnej,
– prawa handlowego (prawa spółek),
– prawa upadłościowego,
– prawa własności intelektualnej,
– majątkowego prawa rodzinnego i opiekuńczego,
– prawa pracy i prawa zabezpieczeń społecznych,
– prawa nieruchomości,
– prawa bankowego,
– prawa ubezpieczeń,
– szeroko rozumianego prawa gospodarczego (wyodrębnianych zagadnień z dziedziny prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego),
– prawa zamówień publicznych,
– prawa administracyjnego,
– prawa finansowego,
– prawa podatkowego,
– prawa budowlanego,
– prawa międzynarodowego, w tym w szczególności prawa prawa wspólnotowego.
– kompleksowe i wieloaspektowe porady z zakresu prawa, w tym obsługa prawna podmiotów gospodarczych;
– reprezentacji klientów w toku postępowań przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi, polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym, a także w toku postępowań egzekucyjnych i innych windykacyjnych.