News pięć

News cztery
29 lipca 2014
Janusz Ziółkowski – „Ocena rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w spółkach spin-off i spin-out w aspekcie problemów prawnych i faktycznych w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek spin off, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego, bilansowego i handlowego”. Wydawnictwo UMK, materiały konferencyjne z 18.12.2009 r;
29 września 2014
Pokaż wszystkie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.