KADRY i PŁACE

KADRY i PŁACE

(payroll) – kompleksowa obsługa firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi: kadry, płace, ZUS.