Janusz Ziółkowski – Sympozjum naukowe w Grudziądzu w dniu 03.06.2009 r. projekt „Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” – referat nt. „Funkcjonowania spółek akademickich na przykładzie osiągnięć uznanych światowych liderów”;