Janusz Ziółkowski – „Ocena rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w spółkach spin-off i spin-out w aspekcie problemów prawnych i faktycznych w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek spin off, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego, bilansowego i handlowego”. Wydawnictwo UMK, materiały konferencyjne z 18.12.2009 r;