Janusz Ziółkowski – Konferencja zorganizowana na Wydziale Zarządzania UŁ we wrześniu 2010 roku nt. „Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy” – zabrania głosu jako ekspert (na wniosek prowadzących) nt. „Obowiązujących regulacji w zakresie możliwości funkcjonowania i przekształceń przedsiębiorstw akademickich”;