Janusz Ziółkowski – Konferencja we Włocławku w dniu 10.06.2009 r. projekt „Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” – referat nt. „Funkcjonowania spółek akademickich w aspekcie zakładania spółek, rozwoju poprzez finansowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii oraz przekształcanie przedsiębiorstw celem transferu wiedzy akademickiej do biznesu”;