Janusz Ziółkowski – Konferencja w ramach projektu UMK „Biznes akademicki – kluczowy czynnik konkurencyjności gospodarki” w dniu 11 grudnia 2009 roku w Toruniu – referat nt. „Trudności w zakładaniu spółek akademickich ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania”.