Janusz Ziółkowski – Konferencja UMK w Toruniu w dniu 18.11.2010 „Spójność Przedsiębiorczości i Nauki” – referat nt.: „Ocena rekomendacji zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w spółkach spin-off i spin-out w aspekcie problemów prawnych i faktycznych w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek spin off, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego, bilansowego i handlowego.”