DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE

Kompleksowa, wszechstronne i wieloaspektowa obsługa podatników, w tym w szczególności podmiotów gospodarczych polegająca na stałym bądź jednorazowym udzielaniu im porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;
prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
reprezentowanie podatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi oraz reprezentacja podatników w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.